Yazılımlarımız

Program Eğitimi ve Destek

Siber Yazılım programlarının kurulumuyla birlikte kullanım kılavuzu da teslim edilir. Ayrıca "1 aylık temel kullanım eğitimi" verilir. Siber Yazılım A.Ş. çalışanlarının gelişimini sağlamak amacıyla yazılım, süreç ve analiz alanlarında şirket içi eğitimler

Siber Program Eğitimi hizmeti lojistik yazılım programının kurulumu ile başlar. Program teslim edildikten sonra Siber Kullanım Kılavuzu teslim edilir. 1 ay süre ile temel kullanım eğitim takvimi hazırlanır. Eğitim takvimi tamamlandıktan sonra kullanıcılar ile temel kullanım eğitiminin verimliliğini ölçmek amaçlı bireysel değerlendirme toplantıları yapılır. Yapılan toplantılar sonucu temel kullanım eğitiminin verimliliği, eğitim ihtiyacı olduğu düşünülen modüller ve kullanıcılar hakkında rapor hazırlanır ve şirket yönetimine teslim edilir. Şirket yönetimine iletilen rapor sonucu oluşan eğitim talepleri ile ilgili eğitim takvimi oluşturularak eğitim programı hazırlanır.

Siber Kullanım Kılavuzu kullanıcılara bütün modüller ile ilgili işlem basamaklarını, işlemlerin istenilen kriterlere nasıl getirilebileceğini, programların nasıl kullanılacağını, raporların istenilen kriterlerde nasıl alınabileceğini gösterir.

Siber Program Eğitimi ekibi yenilikler ve güncellemeler ile ilgili sürekli bilgilendirme işlemlerini takip eder ve şirket bilgi teknolojileri ekiplerine iletir. Temel değişiklikle sonuçlanan güncellemeler ve işleme alınan yeniliklerle ilgili eğitim dokümanı hazırlar, kullanım kılavuzunu revize eder ve iş ortakları ile paylaşır.

Siber Program Eğitimi hizmeti ile iş ortakları tarafından talep edilen dönemler için iş ortaklarının üyelerinin program kullanma kabiliyetlerini ölçmek, gereksiz iş yapıp yapmadıklarını incelemek, programı amacına uygun ve doğru kullanıp kullanmadıklarını görmek amacıyla analizler yapar. Bütün birimler için program kullanım kabiliyetini istatistiki verilerle personel bazında ölçer, program kullanımı açısından yetersiz olan ve eğitim ihtiyacı olan personel ve birimleri belirler, eğitim ihtiyacı olan modül ve iş adımlarını ölçer ve raporlar. İhtiyaç olduğu sonucuna varılan personeller için eğitim ihtiyacı olduğu sonucuna varılan modül ve iş adımları konusunda eğitim takvimi hazırlanır, eğitim tamamlanır. Eğitim tamamlandıktan sonra kullanım kabiliyetini istatistiki verilerle personel bazında tekrar ölçer. Eğitimin olumlu sonuçlanıp sonuçlanmadığını görmek ve kullanım kabiliyeti eksikliğinin ortadan kalkıp kalkmadığını analiz etmek amacıyla eğitim öncesi ve sonrası veriler karşılaştırılır, sonuç raporu hazırlanır ve teslim edilir. İlgili hizmet talep edilen süreler ve periyotlarda tekrarlanır.

Siber Yazılım A.Ş. eğitim programları dahilinde çalışanlarını da hizmet kalitesini artırmak ve çalışanlarının gelişimini sağlamak amacıyla yazılım, süreç ve analiz alanlarında şirket içi eğitimlere tabi tutar.

REFERANSLARIMIZ