Yazılımlarımız

Raporlar

Operasyon Kârlılık, Ara Nakliye Kârlılık, Müşteri Hizmetleri, Sefer Kâr/Zarar, Sefer Süre, Hasar,... Raporları...

 • Operasyon Kârlılık Raporları
 • Ara Nakliye Kârlılık Raporları
 • Müşteri Hizmetleri Raporları
 • Sefer Kâr/Zarar Raporları
 • Sefer Süre Raporları
 • Hasar Raporları
 •  Antrepo Kâr/Zarar Raporları
 •  Aylık Gider Raporları
 •  Satış-Pazarlama Raporları
 •  Performans Raporları
 • Gelir-Gider Raporları
 •  BA-BS Raporları
 • Akaryakıt Kullanım Raporları
 •  Nakit Akışı Raporları
 • Gelir-Gider Dengesi Raporları
 •  Tahsilat Raporları
 •  Firma Bakiye Raporları
 • Beyanname Listesi
 •  Detay Raporlar
 • Ciro Raporları
 • Özel Yönetim Raporları
 • Muhasebe ve Finans Raporları

gibi raporlar ile analiz yapma yorumlama ve inceleme imkânı sağlar.

REFERANSLARIMIZ