Yazılımlarımız

Uluslararası Demiryolu

Siber Yazılım´ın paket programı ile uluslararası karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu, yurtiçi nakliye ve lokal taşıma süreçlerinin işleyişi anlık olarak takip edilir.

Uluslararası Demiryolu nakliye modülü ile demiryolu yükü oluşturulup yük detayları oluşturulup demiryolu seferine aynı ekran üzerinden bağlanabilir. Tanımlı tarife bilgisi kullanılarak tren maliyet hesaplaması yapılabilir. Aynı modül üzerinden yük takibi yapılabilir.

Firma tanımları üzerinden yapılan tanımlar ile firmanın çıkış ve varış istasyonları otomatik olarak alınıp operasyon kolaylığı sağlanır. Operasyon durum tanımları ile operasyon süreçleri yönetilebilir.

Tek ekran üzerinden teklif hazırlanıp iletilebilir. Tren rezervasyon işlemleri sistem üzerinden yapılıp otomatik kaydedilebilir. Yük ekranı üzerinden form ve liste çıktısı alınıp sistem dışına PDF olarak kaydetmeye gerek kalmadan firma tanımlarında kaydedilmiş mail adreslerine otomatik mail iletilebilir.

Sefer ve yüke ile ilgili gelir ve gider takibi yapabilmek için oluşan ancak faturası ulaşmayan gider kalemleri beklenen değer olarak sisteme girilip, onayı gelmeyen ve kesilmeyen gelir kalemleri beklenen değer olarak sisteme girilip sefer çıkışı olmadan gelir, gider ve kâr incelemeleri yapılabilir. Gelir ve gider kalemleri kesinleşip oluşturulduktan sonra otomatik olarak sistem üzerinden muhasebe ve finans modüllerine entegre edilir.

REFERANSLARIMIZ