Yazılımlarımız

Uluslararası Karayolu

Siber Yazılım´ın paket programı ile uluslararası karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu, yurtiçi nakliye ve lokal taşıma süreçlerinin işleyişi anlık olarak takip edilir.

İşlemler firma, güzergâh, araç, belge, lokasyon, tarife tanımları ile yönetilebilir hale getirilebilir. Tanımlar modülü ile firmanın banka bilgileri, yükleme/boşaltma noktaları, işlem yaptığı gümrükleri, mali bilgileri vb. bilgileri kaydedilir. Böylece operasyon aşamasında bu bilgilerin otomatik alınması ile işlem basamakları azaltılır ve gereksiz iş yükü ortadan kaldırılmış olur. Araç ve belge tanımları ile araç ekipmanları, yakıt ve lastik km bilgileri, kapasite bilgileri vb. kayıtlar yapılarak planlama aşamasında verimli bir plan ve araç bakım aşamasında verimli bakım-onarım işlemi yapılması sağlanmış olur.

Operasyon tanımları ile işlemlerin birimler arasında geçiş tanımları yapılarak operasyon sürecinin hangi birimde hangi durumda bittiği, hangi birimde hangi durumda başladığı sağlanmış olur ve böylece operasyon geçişleri verimli hale getirilir.

Yük
Yük modülü ile uluslararası kara nakliye yükü açılıp yükün bütün detayları kaydedilerek yük takibi yapılabilir. Yük modülünde seçilen firmanın tanımlarında detay bilgileri tanımlanmış ise yük modülüne yükleme/boşaltma, gümrük vb. bilgileri otomatik olarak gelir. Yük modülünde yük bilgileri, koli/navlun bilgileri, yükleme/boşaltma bilgileri, yük evrakları, doküman hareketleri, yük ile ilgili diğer görevler ve ara nakliye yapılıp yapılmayacağı bilgisi girilebilir.
Yük firması ile ilgili kredi limiti varsa tanımlanabilir ve bu kredi limiti uygun değilse sistem otomatik olarak yük açma aşamasında bu bilgiyi iletir. Yükün durum bilgilerinden operasyonel süreçler yönetilir ve birimlere devredilebilir. Yükün durum bilgisi değiştirildiğinde operasyon birimlerine sistem otomatik bilgilendirme yapar.
Yük ekranında ilgili yük sefere bağlanabilir, kopyalanabilir ve bölünebilir. Ayrıca yük detaylarını kontrol amaçlı otomatik olarak ücret ağırlığı hesaplanabilir. Yükün gelir/gider kontrolü yapılarak Operasyon Bildir butonu ile yük planlamaya otomatik olarak devredilir.
Sefer
Siber sefer modülü oluşturulan yüklerin tek bir ekranda görülmesine ve yüklerin uygun araçlara planlanarak sefer oluşturulmasına olanak sağlar. Sefer modülü içinde sefer bilgileri, sefere bağlı yükler, araç ve sürücü bilgileri, araç güzergâh bilgileri, araç belge işlemleri, araç görev sıralaması, hareket sıralaması, planlanan gelir ve gider işlemleri takip edilebilir. Sefere yük bağlama ve çözme işlemleri sefer ekranından yapılabilir, evrak arşivi takip edilebilir.
Sefer Planlama
Sefer Planlama modülü ile Planlanabilir yükler, çekiciler ve dorseler tek bir ekran üzerinde görülebilir ve planlanabilir. Yükler planlanabilir, çekici ve dorselerle eşleştirildiğinde planlama verimliliğini görmek adına sefer otomatik sanal sefer oluşturup planlamanın ücret ağırlığı üzerinden verimini ölçer ve sefer bazında yükleme ve navlun verimliliğini iletir. Verimli hale gelen sanal seferler kesinleştirilerek sefer oluşturulabilir. Ayrıca Planlama ekranı özmal ve kiralık araç atamasını tek ekran üzerinden yapmaya elverişlidir.
Gelir-Gider İşlemleri
Yük oluşturulup sefer planlama ekranında planlaması yapılıp, sefere bağlandıktan sonra yük ve sefer ile ilgili gelir ve gider takibi yapabilmek için oluşan ancak faturası ulaşmayan gider kalemleri beklenen değer olarak sisteme girilip, onayı gelmeyen ve kesilmeyen gelir kalemleri beklenen değer olarak sisteme girilip sefer çıkışı olmadan gelir, gider ve kâr incelemeleri yapılabilir.
Gelir ve gider kalemleri kesinleşip oluşturulduktan sonra otomatik olarak sistem üzerinden muhasebe ve finans modüllerine entegre edilir.
Hızlı Bilgilendirme
Yük ve sefere ait beyanname, çıkış ve varış ihbarı, fatura, CMR vb. evraklar sistem dışına PDF olarak kaydetmeye gerek kalmadan firma tanımlarında kaydedilmiş mail adreslerine otomatik mail iletilebilir.
CRM Programı
CRM Programı ile müşteri ve acente görüşmeleri takip edilebilir ve ilgili görüşme müşteri aşamasına geldiğinde kart firma kartına dönüştürülebilir. Böylece aktif görüşülen ve aktif çalışılan firma kartları verimli kullanılmış olur. Pazarlama kartı üzerinde potansiyel müşteri hakkında her türlü bilgi kaydedilebilir ve firmaya teklif hazırlanarak teklif CRM programı üzerinden iletilebilir.

REFERANSLARIMIZ